Hjem SPØRREUNDERSØKELSE

SPØRREUNDERSØKELSE

NORSK RR FORENING (NRRF) – Kunne du tenkte deg å være medlem?

Dette er kun en SPØRREUNDERSØKELSE for om det er noe interesse for å danne en ny uavhengig forening for alle RR interesserte i Norge.

Hva skal foreningen drive med?

– Være en interesseorganisasjon som ivaretar RR-sportens utvikling i Norge, være en åpen forening hvor alle medlemmer blir hørt.

– PREMIEFONDET – oppstart av et nytt premiefond med bidrag fra sponsorer og medlemmer. Pengepremie til førere fra fondet i NM og Norgescup RR. Hovedsaklig SUPERBIKE, SUPERSTOCK 600, ROOKIE 600/1000 og JUNIOR STD.

– SPONSORKONTAKT for NM/N-Cup – sponsorer som kan være med å løfte RR sporten. Sponsorer direkte til premiefond, reklameplass hos arrangør og livesendinger (til inntekt for både NMF, premiefond og arrangør).

– REGELVERK BISTAND. Hjelpe førere/team med info om regelverk (foreningen kan kun veilede, og har ingen myndighet). Følge opp at regelverket blir fulgt av arrangørklubb (påpeke brudd, men ingen myndighet).

– JURIDISK BISTAND. Bygge opp et fond for advokathjelp (tredjepart hjelp) for førere/team i saker hvor det oppstår tvister/saker hvor juridisk hjelp er nødvendig.

– FADDERORDNING for ferske RR førere (uansett alder). Erfarne førere følger opp og er kontakt på RR treninger etc.

– Bidra med INNHOLD til nyhetsportalen roadracing.no.

– Koordinere MARKEDSFØRING av norsk RR.

– Drifte livecrew og livesendinger fra NM/N-Cup i samarbeid med NMF/arrangørklubb, eller være en støttepartner for ekstern produksjonsfirma/crew. Jobbe med å engasjere kommentator/speaker?

– ANDRE forslag?

Hva foreningen IKKE bør drive med:

– være en trackday arrangør

– selge produkter (bortsett fra kanskje “forenings” caps, t-shirts, ol..)

– annet som ikke er RR relatert.

ØKONOMI:

  1. Sponsorinntekt – (Spons fra RR grenen?)
  2. Inntekt fra medlemskontigent (medlemsskap er frivillig). Hovedmedlem og støttemedlem (halv pris).

Fordeler medlem:

Hovedmedlemsskap: ca 600,- pr år. (Kun et forslag)

– medlem (A-førere) i RR premiefondet. Man får pengepremie for resultater i NM. F,eks 1-6 plass.

– juridisk bistand (så langt det er midler for det).

– RR-kopp, RR-bildebok, RR-klistremerker, caps, rabattavtaler med sponsorer etc. (kun forslag).

Støttemedlem: ca 250,- pr år.

– RR-bok full av bilder og histore fra fjorårets NM/N-Cup (utgis høst/før jul..)

– annet?

Forslag organisasjonsform: –Forening

En eventuell forening vil trenge frivillige til både ledelse, regnskap, nyheter, foto, regelverk osv osv.

Dette er bare noen FORSLAG fra min siden. Hensikten er ikke å overta noen funksjoner fra motorsportforbundet eller arrangørklubber selvsagt, men at man har et mer RR-engasjerte folk som har et ekstra gir å bidra med for norsk RR. Skal dette være mulig, må det selvsagt være en bred støtte for dette blant førere, team og klubber. Og foreningen vil være åpen for alle som ønsker å være medlem.

Bruk svaralternativene! (Dette er kun spørreundersøkelse)

Undersøkelselink Facebook:

SVAR PÅ UNDERSØKELSEN PÅ FACEBOOK HER

 

Takk for din tilbakemelding!

Svein-Åge Dahlberg, redaktør – roadracing.no